• Kurssilla tutustutaan lukujen välisiin yhteyksiin ja peruslaskutoimituksiin kokonais- ja murtoluvuilla.

  Perehdytään matematiikan käyttöön jokapäiväisessä elämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisussa.

  Opetellaan ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen.

  Prosenttilaskujen hallinta kuuluu myös kurssin keskeiseen sisältöön.

  Guest accessSelf enrolment

 • Lyhyen matematiikan kurssi 2: Geometria.

  Guest accessSelf enrolment

 • Kurssilla opetellaan polynomifunktion derivaatta ja sen avulla funktion kulun tutkiminen. Samoin opetellaan derivaatan avulla määrittämään funktion pienin ja suurin arvo.
  Sovelletaan opittuja asioita käytännön asioiden ratkaisemiseen ja funktion lausekkeen määrittämiseen.
  Lopuksi opetellaan "haarukoimaan" korkeamman asteen polynomifunktioiden nollakohtia.

  Self enrolment

 • Kurssilla

  - varmennetaan ja täydennetään yhtälön ratkaisutaitoja ja opitaan ratkaisemaan käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä.

  - opitaan ratkaisemaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.

  Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • ForumSivuston uutiset

  • Courses

   • Yhteiset kurssipohjat

    • Lyhyt matematiikka