• A AI 1: Tekstien rakenteita ja merkityksiä

  Äidinkieli ja kirjallisuus 1

  Opiskelija harjaantuu erittelemään asiatekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.

  Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.
 • Kurssin aikana tarkastellaan, kuinka asiatekstit ja kaunokirjallisuus pyrkivät vaikuttamaan lukijaan. Keskeistä on argumentaation opiskelu sekä omien kirjallisten ja suullisten vaikuttamiskeinojen harjaannuttaminen. Lisäksi kurssiin kuuluu uutis- ja mainoskuvien analysointia.
 • Kurssin aikana tutustut suomen kielen kehitykseen ja suomalaisen kirjallisuuden alkuvaiheisiin sekä niiden merkitykseen yksilollisen ja kansallisen identiteetin rakentajina.
  Muokkaa yhteenvetoa

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • ForumSivuston uutiset

  • Courses

   • Yhteiset kurssipohjat

    • Äidinkieli