Tietokoneen käyttötaito (JR)
(N/ATK01)

Kurssi on erityisesti tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät perusasteella ole opiskelleet tietotekniikkaa tai muusta syystä tarvitsevat lisäharjoitusta tietoteknisissä perusvalmiuksissa. Tavoitteena on antaa yleiskuva tietotekniikasta, käyttöjärjestelmistä ja tavallisimmista työvälineohjelmistoista. Kurssin sisältöön kuuluu mm. perusteet tietokonelaitteistoista, käyttöjärjestelmät, koulun lähiverkko, tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelman opiskelua sekä Internet –selainten peruskäyttö. Kurssin suoritustavat : Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti ja näyttökokeen hyväksytysti suorittaminen. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä lukiovuotena. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti tenttien. Arviointi : Hyväksytty/hylätty