Matematiikan rakenteiden kertaus
(N/MAA17)

Lukion matematiikan perusteiden kertaus Kurssilla kerrtaan ensimmäisen vuoden matematiikan opetuksen keskeisiä aiheita. Pääpaino on ensimmäisen vuoden opinnoissa, joista kerrataan polynomiyhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaiseminen, verrannollisuus, juurikäsite, murtopotenssi sekä potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot. Lisäksi kerrataan keskeisiä osa-alueita geometrian, analyyttisen geometrian ja vektorigeometrian kursseilla.