A YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni (Janne)
(A YH4)

Yhteiskuntaopin kurssilla Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4) pohditaan eurooppalaisuutta, Euroopan unionia ja Euroopan tulevaisuutta sekä pyritään ymmärtämään niitä eri näkökulmista.