Lyhyen matematiikan kertauskurssi, JKo
(MAB 9)

Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeiset sisällöt ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.