Pitkän matematiikan kertauskurssi 2014
(N/MAA14)

Pyritään kertaamaan, syventämään ja yhdistelemään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja sekä käyttämään niitä monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Keskeinen tavoite on myös vahvistaa oppilaan matemaattisia tietoja ja taitoja sovellusten avulla ja valmistaa opiskelija ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelijoiden itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta tulevat korostetusti esille. Kurssille tulisi osallistua erityisesti ne opiskelijat, jotka osallistuvat matematiikan ylioppilaskirjoituksiin.