TE1 Terveyden perusteet (Kurssipohja)
(TE1_kp)


TE1 opintojen aikana etsitään tietoa ja keskustellaan terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tekijöistä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.