AI Luovan kirjoittamisen kurssi, soveltava kurssi (Kurssipohja)
(AI_Luova_kp)


Tällä kurssilla harjoitellaan kaunokirjallisen tekstin kirjoittamista. Pääasiassa opiskellaan kertovan tekstin keinoja, mutta hieman kokeillaan myös runoutta. Pääosa työstä on omien luonnosmaisten tekstien kirjoittamista, ja lopuksi jokainen muokkaa yhden tekstin julkaisukelpoiseksi.