ENA5 Kulttuuri (Kurssipohja)
(ENA5_kp)

Kurssin 5 aihepiirejä ovat kulttuuri, kulttuurin tuntemus ja kulttuuri-identiteetti. Kurssi käsittelee laaja-alaisesti kulttuurin eri ilmentymismuotoja. Pääteemoina ovat kirjallisuus, elokuvat, teatteri, musiikki ja kuvataide. Kurssilla tähdätään tiedon etsimisen, jäsentämisen ja muokkaamisen taitojen vahvistamiseen, ja oman ja toisen työn kuvailemiseen, erittelyyn ja arviointiin. Opiskelijoiden tulee myös laatia laajahko suullinen tai kirjallinentuotos.