ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä (Kurssipohja)
(ET5_kp)


Kurssilla perehdytään erilaisiin maailmankatsomuksiin. Pyrkimyksenä on kriittisesti tarkastella omaa maailmankatsomusta sekä lisätä ymmärrystä erilaisia maailmankatsomuksia kohtaan.