FI4 Yhteiskuntafilosofia (Kurssipohja)
(FI4_kp)


Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja filosofeihin. Luonnontilasta edetään yhteiskuntatilaan yhteiskuntasopimuksella ja viritellään Utopiaa. Antiikin Platonin valtiosta edetään nykyajan tasa-arvoajatteluun ja naisnäkökulmaan.