FIabi Filosofian abikurssi (Kurssipohja)
(FIabi_kp)


Kurssilla kerrataan lukion filosofian keskeisiä kurssien sisältöjä. Lisäksi pyritään muodostamaan kokonaiskuva filosofiasta. Kursseilla luodaan katsaus tärkeimpiin filosofian suuntauksiin, käsitteisiin sekä filosofeihin ja heidän keskeisiin ajatuksiin. Tutustutaan yo-tehtäviin ja harjoitellaan rakentamaan hyvä filosofian yo-vastaus.