FY Tähtitiede (Kurssipohja 24.3.2006)
(Tähtitiede)


Fysiikan soveltava kurssi, joka antaa perustiedot tähtitieteestä. Yhteydet fysiikan, matematiikan ym. luonnontieteen kursseihin. Opitaan soveltamaan fysiikkaan ja matematiikan taitoja, syvennetään muilla kursseilla maapallosta ja avaruudesta jo opittuja asioita. Antaa valmiudet luonnontieteellisten perustutkimusten tekoon. Hyödyntää tehokkaasti tiedonhankinnassa tietotekniikkaa ja internettiä. Kurssin aikana suoritetaan eri tyyppisiä harjoituksia; tavoitteena on kehittää tieteellisten asioiden kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Opiskelija:

  • täydentää yläasteella ja hieman muilla lukion fysiikan kursseilla aikaisempia opintojasi ja tähtitieteen perustietoja: ymmärtää avaruuden rakenteen ja mittasuhteet sekä erilaisten taivaankappaleiden luonteen
  • tuntee perushavaintovälineiden ominaisuuksia ja käytön sekä osaa tehdä yksinkertaisia tähtitieteellisiä optisia havaintoja näköhavaintoina ja kaukoputkella. Osaa laskea mm. kaukoputken suurennus- ja erotuskyvyn
  • tuntee mm. gravitaatiolain ja Keplerin lait sekä osaa käyttää niitä yksinkertaisissa sovelluksissa
  • tietää avaruustutkimuksen kehityksen ja tietää nykyiset tärkeimmät tutkimustavat ja tämän hetkisen tilanteen tutkimustyössä ja sen kehityksessä.
  • tietää alan jatko-opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet.
  • kurssilainen löytää uuden harrastuksen tähtitieteen parista.