FY4 Liikkeen lait (Kurssipohja 9.5.2006)
(FY4_kp)


Fysiikan kurssi FY4, liikkeen lait. Tutkitaan tasaista ja muuttuvaa liikettä, voimia ja niiden vaikutusta liiketilaan ja tasapainoon sekä mekaanista energiaa ja liikkeen tutkimista liikemäärän avulla.