FYTK Fysiikan työkurssi (Kurssipohja 16.5.2007)
(FYTK_kp)


Fysiikan työkurssi

Perustuu kotona tehtyihin töihin ja niistä laadittuihin työselostuksiin. Töitä on yhteensä 14 ja ne on fysiikan eri osa-alueilta. Tarvittavat välineet löytyvät yleensä kotoa.