HI3 Suomen historian käännekohtia (Kurssipohja 13.05.2005, päiv. 17.03.2006)
(HI3_kp)


Historian kurssi HY3 "Suomen historian käännekohtia" käsittelee Suomen historian tärkeimpiä tapahtumia autonomian alusta nykypäiviin saakka. Koska kurssin aikajänne ulottuu vuodesta 1809 aina 1990-luvun lopulle saakka, kurssissa käsitellään vain keskeisimpiä teemoja. Pääpaino on poliittisessa historiassa, talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoria jäävät vähemmälle.