MAB3 Matemaattisia malleja I (Kurssipohja 24.3.2006)
(MAB3_kp)


Kurssilla perehdytään lineaariseen ja ekspotentiaaliseen malliin sekä näiden yhteydessä esiintyviin polynomi- ja potenssiyhtälöihin ja logaritmeihin.