MAB6 Matemaattisia malleja II (Kurssipohja 10.5.2006)
(MAB6_kp)


Kurssilla

- varmennetaan ja täydennetään yhtälön ratkaisutaitoja ja opitaan ratkaisemaan käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä.

- opitaan ratkaisemaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.