RUB0 Ruotsin perusvalmiuskurssi (Kurssipohja2)
(RUB0_kp2)


Tervetuloa mukaan kertaamaan ruotsin kielioppia.
Tällä kurssilla kertaamme jonkin verran keskeistä sanastoa sekä seuraavat kieliopin perusasiat:

- substantiivien taivutus ja perusasiat määräysmuotojen käytöstä
- adjektiivien taivutus ja vertailumuodot
- tavallisimmat pronominit
- verbien taivutus ja aikamuodot
- sanajärjestys (pää- ja sivulause)