RUB6 Ruotsi - Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (Kurssipohja 09.06.2005, päiv. 14.3.2006)
(RUB6_kp)


Ruotsin syventävä kurssi, jossa pohjoismaisen tutustumiskierroksen mukana parannetaan ja syvennetään sanavarastoa ja kirjoitustaitoa sekä kertaillaan kielioppiasioita. Kurssi on muokattu oppikirjan Dags Framtider 6-7 pohjalta ja opiskeltavat kappaleet ovat 7,8,9abc,10 ja 11. Kieliopista kerrataan substantiivit, adjektiivit ja pronominit. Suositeltava kielioppikirja tehtävineen on Dags Framtider, mutta muukin kielioppi soveltuu.