RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (Kurssipohja 09.06.2005, päiv. 14.3.2006)
(RUB7_kp)


Ruotsin toinen syventävä kurssi, jossa kurkistetaan tulevaan ja menneeseen, unelmiin ja viihtyisyyteen; sanavarastoa pyritään kehittämään ja lauserakenteita hiomaan ja omaa kirjoitustaitoa parantamaan entisestään.

Oppikirjat: Dags Framtider 6-7, alkuosa (kpl 1-5) ja kieliopin kertaukseen mielellään Dags Grammatik, mutta muukin kielioppi käy tueksi. Verbioppi, prepositiorakenteet ja sanajärjestys kertauksen aiheina.