HI12 Arki (Kimmo)
(HI12)

Arjen historian verkkoympäristö, jossa on oikeastaan kovin vähän arkista? Ainakin niin, jos tämän soveltavan kurssin sisältöjä vertaa lukion perinteiseen historianopetukseen... Opiskelijoilla on keskeinen rooli kurssisisältöjen valinnassa ja luomisessa.