HI4 Suomen käännekohtia (Kimmo)
(HI4)

HI4 Suomen historian käännekohtia -kurssin opiskelua tukeva verkkoympäristö.