N / MAB07 (MAB04) Matemaattinen analyysi (JR)
(N/MAB04)

Kurssin tavoitteena on ymmärtää derivaatan käsitteen merkitys muutosnopeuden mittana. Kurssilla tutustutaan derivaatan käyttöön polynomifunktion kulun tutkimisessa. Opitaan löytämään derivaatan avulla funktion ääriarvot, funktion pienin ja suurin arvo sekä soveltamaan näitä taitoja käytännön tilanteisiin. Lisäksi perehdytään graafisiin ja numeerisiin likiarvomenetelmiin.

Sigma 4 Hemmo, Vahviainen, Taskinen, Ekonen Tammi