ENA 2 Open Road - Laleh Jokinen
(ENA2 Laleh )

Lukioenglannin toinen kurssi: viestintä ja vapaa-aika. Kurssilla käytetään Otavan Open Road Course 2 -oppikirjaa.