N/ATK02 Internet ja kotisivut (MVO)
(N/ATK02)

Kurssilla opiskellaan tietoverkkojen monipuolista käyttöä, tutustutaan Internetin peruspalveluihin.

Tiedon tuottaminen Internettiin tapahtuu opiskelemalla FrontPage2000 ohjelman käyttöä ja tekemällä omat kotisivut. Lisäksi opiskellaan hieman HTML-kieltä.