Luonnontiede
(P/BIval)

Kurssilla kehitetään havainnointitaitoja, luonnon tuntemusta, luonnontieteellistä ajattelua ja tutkimusten tekemisen valmiuksia