ATK01 Tietokoneen käyttötaito (TRI)
(ATK01_TRI)

Kurssin sisältöön kuuluu mm. perusteet tietokonelaitteistoista, käyttöjärjestelmät, koulun lähiverkko, tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelman opiskelua sekä Internet –selainten peruskäyttö.