N / Internet ja kotisivut (JR)
(N/ATK06)

Kurssilla opiskellaan tietoverkkojen monipuolinen käyttö, tutustutaan Internetin peruspalveluihin (www, sähköposti, FTP, Newsit) ja ”netikettiin”. Tiedonhakuun ja sen kriittiseen arviointiin perehdytään lukiolaisen näkökulmasta. Kurssilla opiskellaan myös hieman kuvankäsittelyä Internetin tarpeisiin (kuvat WWW-sivuilla). Tiedon tuottaminen Internettiin tapahtuu opiskelemalla FrontPage2000 ohjelma käyttö ja tekemällä omat kotisivut. Lisäksi opiskellaan hieman HTML-kieltä. Kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista tunneille, harjoitustöiden tekemistä ja/tai näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.