ATK02 Internet työvälineenä (TRI)
(ATK02)

Kurssilla opiskellaan tietoverkkojen monipuolinen käyttö, tutustutaan Internetin peruspalveluihin ja "netikettiin".  Kurssilla opiskellaan myös kuvankäsittelyä ja vektrigrafiikkaa Internetin tarpeisiin (kuvat ja grafiikka WWW-sivuilla). Kotisivujen tekeminen (WWW-julkaiseminen) Internettiin tapahtuu joko FrontPage2000 tai Kompzer ohjelmistolla. Samalla opiskellaan hieman HTML-kielen perusteita ja JavaScriptiä. Kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista tunneille, harjoitustöiden tekemistä ja näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.