ATK03 OHJELMOINTI (TRI)
(ATK03)

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin WWW-ympäristössä. Ohjelmointikielenä kurssilla voi olla joko Java- tai PHP –kieli. Kurssi soveltuu myös opiskelijalle, jolla ei ole aikaisempaa ohjelmointikokemusta, koska kurssin alussa opiskellaan ohjelmointikielen peruskielioppi. Java –kielellä ohjelmoitaessa pääpaino on WWW-selaimessa suoritettavat Java –appletit, joita opiskelija voi liittää vaikka omalle kotisivulleen. PHP –ohjelmointikielellä ohjelmoitaessa tapahtuu perusteiden opiskelu myös WWW-ympäristössä, mutta kurssin loppupuolella voidaan opiskella PHP :llä tietokantojen käyttöä (tietokantana MySQL). Opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti, mikäli omaa ohjelmoinnin perustaidot jollakin ohjelmointikielellä. Kurssin suorittamiseen liittyy itsenäinen ohjelmointityö.