ATK04 DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELY (TRI)
(ATK04)

Kurssilla opiskellaan kuvatiedostojen eri tallennusmuodot, muotojen erilaisuudet ja käyttökohteet. Pääasiassa perehdytään bittikarttakuvan käsittelyyn, mutta jonkin verran myös vektorigrafiikkaan. Kurssilla opiskellaan Photoshop 6.0 :n työkalujen peruskäyttö, kuvan värien säätö, tasotekniikan käyttö kuvankäsittelyssä. Lisäksi harjoitellaan digitaalikameran ja kuvaskannerin käyttöä kuvan saattamisessa digitaaliseen muotoon. Kurssin suorittaminen vaatii annetun harjoitustyön tekemistä hyväksytysti ja/tai kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Kurssi ei voi suorittaa itsenäisesti.