A FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
(AFI1_1)

Mitä filosofia on? Tähän kysymykseen löytyy vastaus tältä filosofian ensimmäiseltä kurssilta. Tervetuloa mukaan!