A PS3 ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (Kristiina) kopio 1
(APS3_1)

Miten ihminen käsittelee ympäröivää maailmaa? Miten havainto syntyy? Voimmeko muistaa kaiken? Miten aivomme toimivat? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrimme löytämään vastauksen psykologian kolmannen kurssin aikana.