A ET1 Hyvä elämä
(AET1_1)

 ET:n ensimmäisellä kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilön elämä koostuvat. Kurssilla tutustutaan myös moraalisen toiminnan periaatteisiin ja pohditaan elämän suuria kysymyksiä.