A PS4 Motivaatio, tunne ja älykäs toiminta (Kristiina) kopio 1
(A PS4_1)

Psykologian neljännellä kurssilla tarkastellaan ihmistä tuntevana ja ajattelevana olentona sekä pohditaan, mikä meitä motivoi toimimaan. Kurssi johdattaa kolmen teeman merkittävimpiin teorioihin ja selventää teorioita käytännönesimerkein.