Filosofia 4
(Fil4_1)

Filosofian 4. kurssi keskittyy yhteskuntaan. Keskeisiä teemoja ovat mm.

- yhteisön ja yksilön suhde

- yhteiskunnan muodostuminen

- vallankäyttö

- oikeudenmukaisuus

- ristiriitojen ratkaisu